Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ahmet Özer

Journal: International Journal of Human Sciences
ISSN 1303-5134

Volume: 4;
Issue: 2;
Start page: 243;
Date: 2007;
Original page

Keywords: 11 Eylül | Medeniyetler Çatışması | YDD ve Ortadoğu | Asimetrik Savaş | Küresel Tedirginlik.

ABSTRACT
11 Eylül sadece ABD’de önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmakla kalmadı, dünyayı adeta Hıristiyan Batı ile Müslüman Doğu arsında ikiye böldü. Medeniyetler Çatışması tezi ise bu süreci pekiştiren bir rol oynayarak adeta bu minval üzere gelişen bir takım çatışmaların etiketi haline geldi/getirildi. Bu çalışmada söz konusu gelişmeler irdelenirken, özellikle 11 Eylül vesile edilerek dünyaya verilmek istenen yeni nizamın ve düzenin bizi nereye sürüklediği konusunda bazı sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, 11 Eylülü yaratan koşullar, amaçlar ve sonuçlar üzerinde durulacak, Hungtington’un teorisinin “bir tespit mi yoksa niyet mi olduğu” tezi irdelenecek, bu bağlamda Türkiye’nin içinde yer aldığı Medeniyetler Buluşması Projesi de dahil olmak üzere yeni yönelimler üzerinde durulacaktır.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions