Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

15 years Platform Chain-computerisation: Practical Guidelines 15 jaar Platform Keteninformatisering: Praktische handreikingen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.H.A.M. Grijpink | M.G.A. Plomp

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 3;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
This editorial is only available in DutchDit redactioneel is alleen beschikbaar in het NederlandsIn deze special sectie hebben zes leden van het Platform enkele uitgangspunten en suggesties beschreven vanuit evenveel verschillende invalshoeken. Ze bieden handreikingen voor ketenwerkers, onderzoekers en professionals.Deze bundel artikelen markeert op een bijzondere wijze dat zo veel professionals en wetenschappelijk onderzoekers al 15 jaar samen werken aan betere grootschalige informatie-infrastructuren. Tegenover teleurstellende ervaringen staat een waardevol moment als dit, ter inspiratie om op deze weg verder te gaan!
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?