Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

„30 dana što su potresli Bjelovar“ - Odbor Narodnog vijeća Bjelovara tokom studenog 1918. godine

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Željko Karaula

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 251;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Država Slovenaca | Hrvata i Srba | Odbor Narodnog vijeća Bjelovar | anarhija | socijalni problemi | republikanstvo | politički zanos

ABSTRACT
Ovaj rad pokazuje na temelju arhivske građe i novina, te ostale literature kako su grad Bjelovar i okolica dočekali raspad Austro-Ugarske krajem 1918. godine, što je bio uzrok otvaranju mnogih nagomilanih političkih, društvenih i socijalnih problema što su stajali u „sjeni rata“. U tom vremenu „interregnuma“ kada su anarhija i kaotičnost u kombinaciji sa velikim zanosom i raspoloženjem bile prisutne u Hrvatskoj, one su i najbolji su prikaz okolnosti u kojima se stvarala nova Država Slovenaca, Hrvata i Srba, kasnije Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. U takvoj složenoj situacij i kada u ostacima bivše vojske jačaju republikanska raspoloženja, rasplamsava se razbojništvo i nasilje, Narodno vijeće Države SHS i njegovi lokalni odbori nastojali su osigurati stabilnost i sigurnost u granicama svojih mogućnosti. Poticali su osnivanje ogranaka narodnih straža u svakom većem naselju, sve u cilju da se prijelaz u novo društveno i političko stanje izvrši što bezbolnije i sigurnije po imovinu i živote građana. Treba izdvojiti da su u političkoj praksi nove vlasti gušile sve one političke pravce koji nisu slij edile dominantni pravac tadašnje hrvatske politike i Narodnog vij eća SHS – jugoslavenstvo.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program