Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AB/BA Çapraz Geçişli Denemelerinde Tip I Hata Oranı ile İlişkili Faktörler

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Didem DERİCİ YILDIRIM | Bahar TAŞDELEN

Journal: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
ISSN 1308-7894

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 61;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Çapraz geçişli denemeler | ilaç denemeleri | örnek genişliği ve korelasyon

ABSTRACT
Amaç: Çapraz geçişli denemelerde aynı hastaya farklı zamanlarda birden fazla tedavi uygulandığından eksik gözlem sorunu ile sık sık karşılaşılmaktadır. Bu denemeler genellikle durağan ve kronik hastalıklarda kullanılmaktadır (hipertansiyon, astım, migren gibi). Tedavi periyodu arttıkça çalışmadan ayrılanların sayısı da artmaktadır. Aynı zamanda çapraz geçişli denemelerde genellikle hipotez araştırılırken periyotlar arası korelasyon gözden kaçmaktadır. Periyotlar arasındaki pozitif ilişkinin etkisi dikkate alınmalıdır. Bu denemelerin en büyük avantajı küçük örnek genişlikleri ile etkili sonuçlar elde edilebilmesidir. Bütün bu bilgiler ışığında bu çalışmada AB/BA dizaynında periyotlar arası pozitif korelasyon, örnek genişliği ve eksik gözlem sorununun Tip I hata oranı üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada AB/BA dizaynı için her bir sıradaki örnek genişliği (n:5,10,20,30) periyotlar arası korelasyon (r:0, 0.95) ve eksik gözlem oranı (p:%0, %25, %50) olmak üzere oluşturulan her bir kombinasyon için SAS programında MVN makrosu ile üretilen ve tamamen rastgele olarak eksiltilen veriler genel doğrusal modeller ile analiz edildi ve bu işlem 1000 kere tekrarlandı. Bulgular: Yapılan simülasyon sonuçlarına göre örnek genişliği n=5 ve n=10 iken eksik gözlem oranına bağlı olarak Tip I hata oranı artmıştır. Fakat n=20 ve n=30?da eksik gözlem oranı arttıkça Tip I hata oranı düşmektedir. Çapraz geçişli denemeler için n=20 ve n=30 gereksiz büyük örnek genişlikleridir. Ancak eksik gözlem oranı %50 olduğu durumda daha doğru sonuçlar verebilmektedir. Sonuç: AB/BA dizaynında bireylerin kendi kendinin kontrolü olmasından dolayı küçük örnek genişliği ile etkili sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür. AB/BA çapraz geçişli denemelerde tedaviler arası farklılık araştırılırken periyotlar arasındaki korelasyonun önemli bir etkisi olmadığı gözlendi.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?