Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Açıklığa Sahip Yüklü Ekranlama Kutularının Hibrit MOM/FEM Kullanılarak Elektromanyetik Analizi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sibel YENİKAYA

Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
ISSN 1301-3438

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 69;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ekranlama etkinliği | sonlu elemanlar metodu | moment metodu.

ABSTRACT
:Açıklığa sahip bir rezonatorün içerisindeki alan dağılımını hesaplamak için moment metodu(MoM) ile vektörel sonlu elemanlar metodunu (FEM) birleştiren hibrit bir formülasyon sunuldu. Rezonatörün içerisindeki elektromanyetik alanlar sonlu elemanlar metodu ile hesaplandı ve açıklıktaki sınır koşulundan elde edilen integral denklem moment metodu ile çözüldü. Hibrit metot yüklü ve yüksüz durumdaki bir rezonatöre uygulandı. Sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldı ve aralarında uyum olduğu görüldü. Daha sonra farklı açıklık ve rezonatör konfigürasyonları için ekranlama etkinliği, depolanan elektriksel enerji ve kayıp güç yoğunluğu incelendi.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?