Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Adaptacja rodziców do opieki nad dzieckiem z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Żuk | Krystyna Księżopolska-Orłowska

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 3;
Start page: 165;
Date: 2010;
Original page

Keywords: adaptacja | wiedza | młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

ABSTRACT
Wstęp: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) należydo grupy chorób zapalnych, przewlekłych, o nieznanej etiologii.Ustalenie takiego rozpoznania jest zawsze wyzwaniem dla rodziców,ponieważ muszą się oni zmierzyć z licznymi nowymi obowiązkami,do których na ogół nie są przygotowani ani merytorycznie,ani emocjonalnie. Celem pracy było określenie wpływu czasutrwania choroby na życie rodziny i dziecka. Analizie poddano wiedzęrodziców na temat choroby w kontekście usprawniania narząduruchu. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2009 r. w InstytucieReumatologii, wśród rodziców dzieci hospitalizowanych w KliniceWieku Rozwojowego, Klinice Rehabilitacji Reumatologiczneji Poradni Reumatologicznej. Posłużono się badaniem diagnostycznymjako metodą badawczą; autorski kwestionariusz ankiety służyłdo weryfikacji uzyskanych wyników. Wyniki: Uzyskane dane dowodzą, że MIZS wpływa na codzienneżycie chorych dzieci oraz ich rodzin. Badani rodzice mają podstawowąwiedzę na temat choroby. Wnioski: 1. Wykazano potrzebę profilaktycznej edukacji rodzicówchorych dzieci, szczególnie w początkowym okresie choroby, bezwzględu na jej postać. 2. Najlepszą metodą przekazywania wiedzypraktycznej wydaje się dialog. 3. Indywidualne podejście do dysfunkcjinarządu ruchu dziecka pozostaje nadrzędnym celem ochronystawów w wieku rozwojowym.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program