Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ADOLESCENT SEKSUALNI NASILNIK

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jadranka Luca-Mrđen

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 131;
Date: 2005;
Original page

Keywords: adolescent seksualni nasilnik | seksualno nasilje | delinkvencija | maloljetnik

ABSTRACT
Adolescent seksualni nasilnik definiran je kao mlada osoba stara između 13 i 18 godina koja se upušta u seksualno ponašanje koje društvo nalazi neprimjerenim. Stručnjaci smatraju da takvo ponašanje nije primarno seksualno motivirano, već da se obično radi o prekršaju agresije ili kontrole drugih izraženom seksualnim činom. Ovaj članak opisuje empirijske naznake, teorijske postavke i kliničke karakteristike adolescenata seksualnih nasilnika, te daje pregled osnovnih obilježja u definiranju i klasifikaciji seksualno nasilnog ponašanja adolescenta i navodi postupke prikupljanja podataka o prekršitelju i tehnikama procjene rizika. U završnom dijelu članka opisane su moguće intervencije i tretman multisistemskom terapijom, čije su teorijske postavke i kliničke karakteristike ukazale na višestruku prirodu ozbiljnog antisocijalnog ponašanja, specifične kategorije poremećaja ponašanja, u adolescentnoj dobi.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?