Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aktinik şelitis tedavisinde 5-fluorourasıl (5-fu) kullanımı: derleme ve iki olgunun sunumu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Candan Efeoglu | Huseyin Koca | Taha Unal

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 56;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Actinic cheilitis | cheilitis | 5-fluorouracil

ABSTRACT
Actinic (solar) cheilitis is an epithelial precancerous lesion with a predilection of lower lip rather than upper lip. Clinically they may be undistinguishable from squamous cell carcinomas. Therefore actinic cheilitis should not be left untreated and the effected area should be protected from exposure to excess sun light. Two patients complaining of chronic ulcers and burning sensation on their lower lips were referred to the oral surgery clinic. Clinical examination revealed keratotic areas and superficial ulcers on lower lip vermillion. Patients’ history and the clinical findings led us to a clinical diagnosis of actinic cheilitis in both cases. The diagnoses were confirmed histopathologically, treatment was with topical 5-FU and one of the cases is still under our review. Clinical appearance of actinic cheilitis can be similar to lip carcinomas and there is the risk of transformation to squamous cell carcinoma. For this reason it is imperative that a biopsy is taken promptly to confirm the diagnosis. Recurrence is possible after treatment and this necessitates regular review appointments. Patient compliance is a must, and to improve this, treatment options should be discussed with the patient and their preferences should be considered. ÖZET Aktinik (solar) şelitis daha çok alt dudakta görülen epitelyal prekanseröz bir oluşumdur. Klinik olarak, skuamoz hücreli karsinomdan ayrılması güç olabilir. Bu nedenle aktinik şelitis tedavisiz bırakılmamalı ve etkilenen bölge güneş ışığından korunmalıdır. Alt dudaklarında iyileşmeyen yara ve yanma şikayeti olan 2 olgu, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı kliniğine başvurmuşlardır. Muayenede alt dudak vermilyonlarında iyileşmeyen yüzeyel ülserler ve keratotik alanlar içeren lezyonlar saptanmıştır. Her iki olgunun da hikayeleri ve klinik muayeneleri sonucunda aktinik şelitis ön tanısı konmuştur. Tanılar histopatolojik tetkikle doğrulandıktan sonra topikal 5-FU tedavisi uygulanmış olup, olgulardan birinin kontrolleri halen devam etmektedir. Aktinik şelitisin klinik görünümü dudak karsinomuna benzeyebileceği gibi, skuamoz hücreli karsinoma dönüşme riski de bulunmaktadır. Bu nedenle klinik tanının doğrulanması için en kısa sürede biyopsi alınmalıdır. Tedavi sonrasında nüks ihtimali olduğundan hastaların düzenli aralıklarla kontrolü önem taşır. Tedavide hasta uyumunu ve memnuniyetini önemsemek gerekir ki, bu nedenle olası tedavi seçenekleri hakkında hasta bilgilendirilmeli ve tedaviye tercih edilen yöntem ile başlanmalıdır. Anahtar kelimeler: Aktinik şelitis, şelitis, 5-fluorourasil
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?