Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aktualne zasady postępowania diagnostycznego w pokrzywce

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Czarnecka-Operacz

Journal: Przegląd Dermatologiczny
ISSN 0033-2526

Volume: 98;
Issue: 1;
Start page: 19;
Date: 2011;
Original page

Keywords: pokrzywka | diagnostyka | próby prowokacyjne

ABSTRACT
Pokrzywka jest częstą dermatozą o złożonej i niejednorodnej etiologii.Jej rozpoznanie jest zazwyczaj łatwe, natomiast określenie przyczynywystępowania objawów chorobowych stanowi nadal trudnewyzwanie dla lekarza klinicysty. Dotyczy to zwłaszcza pokrzywkiprzewlekłej, w przypadku której konieczne jest przeprowadzenieindywidualnie dobranego panelu badań diagnostycznych, zarównow zakresie podstawowym, jak też niektórych prób prowokacyjnych.Próby prowokacyjne powinny być zawsze wykonywane w warunkachszpitalnych, przy pełnym zabezpieczeniu anestezjologicznymi przygotowaniu do interwencyjnego postępowania w przypadkuwystąpienia układowych, czasem poważnych działań niepożądanych.W odniesieniu do ostrej odmiany pokrzywki przyczyny zazwyczajmają charakter alergiczny i dlatego zakres koniecznych badańdiagnostycznych jest zdecydowanie węższy. Opracowane i opublikowaneniedawno zbiory zasad dotyczących definicji, klasyfikacji orazdiagnostyki pokrzywki stanowią dla lekarza klinicysty cenny dokumentzawierający zalecenia oraz wskazówki, które powinny zostaćwprowadzone do jego codziennej praktyki klinicznej. Dotyczy tozarówno specjalistów dermatologów, alergologów, pediatrów, jak teżspecjalistów medycyny rodzinnej.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions