Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych u pacjentów wrażliwych i opornych na próchnicę

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Majewska | Zofia Sozańska | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz | Bronisława Wałów

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 13;
Issue: 3;
Start page: 199;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jama ustna | Candida | hydrolazy | API ZYM | próchnica zębów

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zależność między aktywnością egzoenzymow hydrolitycznych uwalnianych przez saprofityczną florę grzybiczą jamy ustnej a próchnicązębów nie została dotychczas w pełni wyjaśniona. Cel pracy: Oznaczenie aktywności hydrolitycznych egzoenzymow grzybów drożdżakowych Candida albicans i Candida species pochodzących z jamy ustnej osób podatnych na próchnicę zębów i porównanie z aktywnością u osób opornych na próchnicę. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 64 osób podzielonych na 3 grupy, ogólnie zdrowych, w wieku od 16 do 32 lat (średnia wieku 24 lata), bez zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej. Grupa I obejmowała 26 osób, u których wskaźnik PUW-Z (liczba zębów z próchnicą, wypełnionych i usuniętych) wynosił od O do 4, grupa II to 18 osób ze wskaźnikiem PUW-Z wynoszącym od 5 do 10, grupę III stanowiło 20 osób 0 PUW-Z=11 i powyżej. Materiał do badań mikologicznych pochodziłz popłuczyn jamy ustnej. Aktywność enzymów hydrolitycznych oznaczano przy użyciu testu APIZYM (bioMerieux). Wyniki: Badania mikologiczne wykazały wzrost grzybów u 42 osób (grupa B) i brak wzrostu grzybów u 22 osób (grupa A). ?rednia PUW-Z u osób z grupy B wynosiła 10,21 i różniła się istotnie statystycznie od wartości u osób z grupy A (PUW-Z=4,77, p=0,001). Nie stwierdzono zależności statystycznie istotnej między aktywnością egzoenzymow hydrolitycznych uwalnianych przez grzyby drożdżopodobne ze szczepów Candida albicans 1 innych gatunków rodzaju Candida izolowanych z jamy ustnej a intensywnością próchnicy zębów. Wykazano statystycznie istotną, dodatnią korelację między aktywnością następujących 8 enzymów uwalnianych przez Candida albicans i Candida species: fosfatazy zasadowej,esterazyC4, arylamidazy leucynowej, fosfohydrolazy naftolu-AS-BI, a-glukozydazy, p-glukozydazy, N-acetylo-p-glukozaminidazy i a-mannozydazy. Najsilniej przez badane grzyby wydzielana była fosfataza kwaśna, fosfataza zasadowa i fosfohydrolaza naftolu AS-BI. Wnioski: Występowanie w jamie ustnej grzybów drożdżopodobnych gatunku Candida albicans i innych gatunków Candida może być uważane za czynnik ryzyka próchnicy zębów.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions