Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aktywność kinazy tyrozynowej, p53, EGF-R oraz ekspresja Ki-67 w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka na tle zakażenia Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Justyna Kotynia | Radzisław Kordek | Alicja Kozłowska | Ewa Małecka-Panas

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 253;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ki-67 | kinaza tyrozynowa | EGF-R | p53 | Heliocbacter pylori

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenie Helicobacter pylori (H. pylori) jest uważane za czynnik wyzwalający kaskadę procesów obejmujących przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, zanikowe zapalenia błony śluzowej żołądka oraz metaplazję jelitową, które prowadzą do rozwoju raka żołądka. Dotychczas nie udało się w pełni wyjaśnić roli, jaką H. pylori odgrywa w rozwoju raka żołądka, nie udało się także wyjaśnić mechanizmów tego procesu. Cel pracy: Zbadanie związków pomiędzy nasileniem zmian zapalnych w błonie śluzowej żołądka, ekspresją białka p53, receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (epidermal growth factor receptor- EGF-R), kinazy tyrozynowej (protein tyrosine kinase - PTK) oraz aktywnością proliferacyjną (wyrażoną jako indeks barwliwości Ki-67) u pacjentów zakażonych H. pylori. Materiał i metody: Wycinki błony śluzowej żołądka pacjentów z objawami dyspeptycznymi pobierano do badań w celu wykrycia zakażenia H. pylori, oceny stopnia zapalenia błony śluzowej żołądka (zgodnie z systemem Sydney), aktywności proliferacyjnej (metodą immunohistochemiczną z oceną wskaźnika barwliwości Ki-67), aktywności PTK (met. ELISA) oraz ekspresji białek p53 i EGF-R (metodą immunohistochemiczną). Wyniki: Dodatnią ekspresję EGF-R obserwowano u 9,5% pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U pacjentów EGF-R dodatnich [EGF-R(+)j indeks Ki-67 oraz całkowita aktywność PTK były istotnie statystycznie wyższe niż u pacjentów EGF-R ujemnych [EGF-R(-)] (26,6±2,5 vs 19,3±5,2% oraz936,8±121,4 vs 634,3±192,5 pmol P/mg/min). Dodatnią ekspresję białka p53 obserwowano u 40% pacjentów z metaplazją jelitową. U pacjentów p53 dodatnich wskaźnik Ki-67 był istotnie wyższy niż u pacjentów p53 ujemnych (23,9±4,9vs 19,5±5,3%). Wnioski: Wyniki badań wskazują, że przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka zzakażeniem H. pyton u pacjentów z dodatnią ekspresją białka p53, związane jest z większą aktywnością proliferacyjną niż u pacjentów z brakiem ekspresji białka p53. Wzrost wartości PTK w grupie pacjentów z EGF-R(+) może wskazywać na udział tego enzymu we wczesnych etapach karcynogenezy w raku żołądka.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions