Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Akumulacja białka p53 i aktywność proliferacyjna w gruczolakach oraz wczesnym raku jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Nasierowska-Guttmejer | Katarzyna Roszkowska-Purska | Maciej Gil | Eugeniusz Butruk | Włodzimierz Olszewski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 341;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: białko p53 | aktywność proliferacyjna | gruczolak | wczesny rak jelita grubego | immunohistochemia

ABSTRACT
Celem pracy było zbadanie akumulacji białka p53 i aktywności proliferacyjnej w gruczolakach oraz wczesnym raku jelita grubego (Duke's A). Materiał stanowiły 122 polipy usunięte drogą endoskopową i 4 otrzymane do badania po częściowej resekcji jelita grubego. Analizę przeprowadzono w sposób rutynowy. Preparaty histopatologiczne bar-wiono hematoksyliną i eozyną. Reakcje immunohistochemiczne wykonywano z użyciem przeciwciał anty-p53 (DO-7) i anty-Ki-67 (MIB1). Oceniano je metodą półilościową według 4-stopniowej skali (-, 1+, 2+, 3+) na podstawie liczby zabarwionych komórek na 1000 komórek badanych. Podczas badania mikroskopowego rozpoznano: 21 przypadków wczesnego raka, 26 gruczolaków z dysplazją dużego stopnia, 44 gruczolaki z dysplazją średniego stopnia i 35 gruczolaków z dysplazją małego stopnia. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano wzrost akumulacji białka p53 i aktywności proliferacyjnej wraz z nasileniem dysplazji gruczolaków. W gruczolakach z dysplazją dużego stopnia i wczesnym raku stwierdzono dwa rodzaje reakcji immunohistochemicznej p53: 50% gruczolaków i 70% przypadków wczesnego raka wykazało intensywną pozytywną reakcję w 100% jąder komórkowych. W pozostałych przypadkach, jak również w gruczolakach z dysplazją małego i średniego stopnia, nie zaobserwowano reakcji lub wykryto ją tylko w pojedynczych komórkach.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?