Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ALİ FERRUH’S ACHIEVEMENT CALLED ŞÂYÂN AND A POEM WHICH HE WRITES WITH KIND OF VERSE TERCI-I BEND-MÜSTEZAD IN THİS ACHIEVEMENT
ALİ FERRUH’UN ŞÂYÂN ADLI ESERİ VE BU ESER İÇERİSİNDE YER ALAN TERCİ-İ BEND-MÜSTEZAD NAZIM ŞEKLİYLE YAZDIĞI BİR MANZUMESİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehtap ERDOĞAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1189;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ali Ferruh | Şâyân | müstezad | terci-i bend | 19. Century. Ali Ferruh | Şâyân | müstezâd | terci-i bend | 19. Yüzyıl

ABSTRACT
Müstezad is a type of verse’s name independenty but however there are examples of müstezad that is united with different typies of verses. Ali Ferruh’s poem which he wrote with verse of terci-i bend-müstezad in his achievement called Şâyân … one of them. With 99 couplets it is the longest müstezad which has made firm until today. İn this verse there is no one theme from begining to end, there are different themes in every bend. Tevhid, münacat, love, beloved are themes of müstezads. But Ali Ferruh has give place to some sentimental and intellectual depression which he lived in his poet as different. İn this work it is informed about Ali Ferruh it is introduced his achievement called Şâyân and aforesaid poet which takes part in this achievement and text of poem is given. Müstezad, başlı başına bir nazım şeklinin adı olmakla beraber farklı nazım şekilleriyle birleştirilmiş müstezad örneklerine de rastlanmaktdır. Ali Ferruh’un Şâyân adlı eseri içerisinde yer alan terci-i bend-müstezâd nazım şekliyle yazdığı manzumesi de bunlardan biridir. 99 beyitle bugüne kadar tespit edilen en uzun ikinci müstezaddır. Manzumede baştan sona kadar tek bir konu üzerinde durulmamış her bendde farklı bir konuya geçilmiştir. Tevhid, münacat, aşk, sevgili müstezadların konuları arasındadır. Ancak Ali Ferruh, manzumesinde farklı olarak bu konuların yanı sıra yaşadığı bazı hissî ve fikrî bunalımlarına da yer vermiştir. Bu çalışmada Ali Ferruh hakkında bilgi verilerek onun Şâyân adlı eseri ve bu eser içinde bulunan söz konusu manzumesi tanıtılmış ve bu manzumenin metni verilmiştir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions