Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AİLE KURUMU ÜZERİNE TARİHSEL BİR OKUMA GİRİŞİMİ VE MUHAFAZAKÂR İDEOLOJİNİN AİLEYE BAKIŞI / AN ATTEMPT OF HISTORICAL STUDY ON THE INSTITUTION OF FAMILY AND PERSPECTIVE OF CONSERVATIVE IDEOLOGY ON FAMILY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. Zeki DUMAN

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 4;
Start page: 19;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Aile | Toplum | Birey | Değişim | Muhafazakâr Düşünce

ABSTRACT
Bu çalışmada, evrensel bir kurum olarak kabul edilen ailenin yapısal ve kurumsal kimliği, tarihsel gelişim sürecinde geçirdiği evreleri ve muhafazakâr düşüncenin aile kurumuna ilişkin bakışı ele alınacaktır. Bir kimlik ve kurum olarak ailenin en önemli özelliği, farklı şekillerde de olsa bütün toplumlarda var olmasıdır. Ancak, geleneksel toplumların vazgeçilmez bir “değeri” olarak görülen aile, modernite ile birlikte yapısal bir değişime uğramıştır. Her ne kadar bu değişim, toplumdan topluma farklılık gösterse de nihayetinde sosyal bilimcilerin büyük bir çoğunluğu, aile kurumunun her geçen gün daha fazla yıpranmaya ve çözülmeye başladığını ve geleceğinin kestirilemeyeceği hususunda hemfikirdirler. Aslında ailenin çözülüşü demek, toplumun organik birliğini ve düzenini oluşturan temel yapı taşının yok olması demektir ki, bu da bireyin ontolojik güvenliğini tehdit eden ve yaşamsal kaygılarını artıran en önemli nedenlerden biridir. Yaşama ilişkin derin bir güvensizlik ve kaygının yaşandığı günümüz modern toplumlarında özelikle bireyselliğin özendirilmesi beraberinde kültürel bir yozlaşmayı ve yabancılaşmayı da getirmiştir. Bundan dolayıdır ki, muhafazakâr düşünce, bunu daha önceden öngörmüş ve aile kurumunun mutlak anlamda korunmasını talep etmiştir
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program