Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Algunes experiències per a la difusió de bones pràctiques docents a l’ensenyament universitari

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Carla Costa Sanz

Journal: Observar
ISSN 1988-5105

Volume: 5;
Start page: 132;
Date: 2011;
Original page

Keywords: bones pràctiques docents | educació superior | Universitat de Barcelona | projectes educatius | good teaching practices | higher education | University of Barcelona | educational projects

ABSTRACT
El present escrit és una ressenya del llibre Buenas prácticas docentes en la universidad. Modelos y experienciasen la Universidad de Barcelona, que pretén donar a conèixer l’anàlisi de diversos projectes que versensobre la millora de la docència universitària amb l’objectiu final de difondre unes bones pràctiques docents enel marc de l’ensenyament superior.This text reviews the book Buenas prácticas docentes en la universidad. Modelos y experiencias en la Universidadde Barcelona, which aims to inform of the analysis of several projects dealing with improving theuniversity teaching with the goal of disseminating good teaching practices in the framework of higher education.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona