Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – wczoraj i dziś

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Iwona Słowińska | Radosław Słowiński | Paweł Małdyk

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 5;
Start page: 361;
Date: 2011;
Original page

Keywords: aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki | reumatoidalne zapalenie stawów

ABSTRACT
W pracy przedstawiono historię leczenia operacyjnego stawówśródręczno-paliczkowych ręki z użyciem endoprotez u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów w Klinice Reumoortopedii InstytutuReumatologii w Warszawie (ryc. 1–4).
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?