Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ALTAY LANGUAGES IN NOSTRATIK LANGUAGES THEORY
NOSTRATİK DİL TEORİSİ İÇERİSİNDE ALTAY DİLLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ekrem ARIKOĞLU

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 177;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Nostratik language theory | Altaic language group | Language theory | World language groups. Nostratik dil teorisi | Altay dil grubu | dil teorisi | dünya dil grupları.

ABSTRACT
Nostratic language of the theory of names Holger Pedersen his paternity, İlliç Svıtiç theory developed by the Afro-Asiatic, Kartvel, Elam-Dravid, Indo-European, Ural-Yukagir, Eskimo-Aleut, Altai, Korea, the Japanese language group of the common historical roots a defense theory. According to the theory of our day with each other within the same family or language group are not considered languages, at an earlier date (14 -10 thousands BC) was based on the same origin. 8 thousand years ago, was separated from the main group of the Altaic language group. But today, many elements of restructuring through leksic history helps to establish ties. Altaic languages or language groups, with the above-mentioned links between the evaluation of the studies, examples are given in words. These links have been limited to elements leksical notice. Nostratik dil teorisi, isim babalığını Holger Pedersen’in yaptığı ve İlliç Svitıç tarafından geliştirilen; Afro-Asyatik, Kartvel, Elam-Dravit, Hint-Avrupa, Ural-Yukagir, Eskimo-Aleut, Altay, Kore ve Japon dillerinin aynı kökene dayandığını savunan bir teoridir.Bu teoriye göre, günümüzdeki pek çok dil ailesi MÖ 14-10 bin yıllarında aynı kökene dayanıyordu. 8 bin yıl önce Altay dil grubu ana gruptan ayrıldı. Fakat günümüzde pek çok leksik unsur tarihî bağların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Altay dilleri veya dil grubunun diğer dil aileleriyle olan bağları, örnek kelimelerle gösterilmektedir. Bu bağlantılar daha çok leksik unsurlarla sınırlı tutulmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions