Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ALZHEIMEROVA BOLEST I OBITELJ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Daša Poredoš

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 243;
Date: 2003;
Original page

Keywords: Alzheimerova bolest | obitelj | psihosocijalna pomoć i podrška

ABSTRACT
U ovom radu prikazana su osnovna obilježja socijalno-medicinskog problema Alzheimerova bolest i posljedičnih poteškoća u funkcioniranju obitelji.Alzheimerova bolest je bolest stanica moždane kore i okolnih struktura, a karakterizira je brza progresivnost i ireverzibilnost, te oštećenja živčanih stanica. To je duga i teška bolest, za sada neizlječiva, iscrpljujuća za oboljelog i njegovu obitelj. Manifestira se kao zaboravljivost, izgubljenost u vremenu i prostoru, nemogućnost samostalnog življenja, što dovodi do potpune ovisnosti o stalnoj skrbi i njezi druge osobe, te socijalne izoliranosti oboljelog i njegove obitelji, jer ponašanja oboljelog za društvo postaju neprihvatljiva.U obitelji dolazi do preraspodijele uloga, te emotivnog i materijalnog iscrpljenja.Postojeći domovi umirovljenika i socijalno-zdravstvene ustanove zbog komplikacija simptoma i poremećaja u ponašanju, nerado zbrinjavaju te bolesnike, mnoge udomiteljske obitelji iz sustava socijalne skrbi nisu stručno osposobljene za taj posao, a obiteljska solidarnost i zadržavanje oboljelog u obitelji vremenom postaje nedostatna. Članove obitelji potrebno je obuhvatiti odgovarajućim psihosocijalnim terapijskim tretmanom u svrhu osnaživanja i podrške, uz prigodnu edukaciju i informiranost o obilježjima, tijeku i prognozi ove bolesti.Za sada u je Hrvatskoj moguće zbrinjavanje takvih bolesnika samo u nekoliko odjela unutar psihijatrijskih bolnica, a članovi obitelji najčešće su prepušteni sami sebi.U NPB «Dr. I. Barbot» u Popovači započinje provođenje projekta za potpunu skrb oboljelih od Alzheimerove bolesti, a počet će djelovati i odgovarajuće savjetovalište za podršku članovima njihovih obitelji.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona