Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza efektów leczenia choroby refluksowej przełyku u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 4;
Start page: 228;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba refluksową przełyku | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Refluks żołądkowo-przełykowy (gastroesophageal reflux - GER) jest to mimowolne bierne cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Chorobę refluksową przełyku (gastroesophageal reflux disease - CERD) rozpoznaje się gdy epizodom biernego kwaśnego odpływu żołądkowo-przełykowego towarzyszą uszkodzenia błony śluzowej i(lub) zespół typowych dolegliwości. Cel pracy: Analiza przebiegu CERD oraz stosowanego leczenia w trakcie kilkuletnich obserwacji pacjentów. Materiał i metodyka: Analizą objęto 49 pacjentów przyklinicznej poradni gastroentrorologicznej, u których w przeszłości (co najmniej 1,5 roku wcześniej) rozpoznano kwaśny CER, a także stosowanego leczenia, okresy zaostrzeń i remisji, wyniki badań pH-metrycznych i endo-skopowych. Wyniki: Pacjenci ci objęci byli opieką poradni od 5 do 100 miesięcy. Okresy zaostrzeń trwały od 8 do 100% całego czasu obserwacji. Nie wykazano istotnego statystycznie wpływu stopnia nasilenia CER w okresie ustalania rozpoznania choroby a długością okresów remisji i zaostrzeń. Lekami najczęściej stosowanymi były prokinetyki oraz inhibitory pompy protonowej (proton pump inhibitor - PPI). Wykazano, że istotnie statystycznie częściej stosowano H2-blokery i PPI w okresie zaostrzeń. Wśród objawów, które występowały w okresie obserwacji, były: nieprzyjemny zapach z ust, zgaga, odbijania, kwaśny smak w ustach, uczucie cofania się treści pokarmowej do gardła, nudności, wymioty oraz nawracające zapalenia dróg oddechowych, kaszel i chrypka. W kontrolnym badaniu pH-metrycznym poprawę wyników obserwowano u 26 z 33 pacjentów, u których wykonano te badania. W wykonanej kontrolnie endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwowano podobną częstość występowania zapalenia błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. W badaniu przy rozpoznaniu choroby i kontrolnym, nie stwierdzono poważnych powikłań choroby refluksowej, takich jak przerosty i przewężenia czy przełyk Barretta. Wnioski: Obserwując przez kilka lat dzieci z chorobą refluksową nie stwierdzono poważnych powikłań. Jednak pomimo leczenia większość pacjentów okresowo nadal odczuwała dolegliwości zarówno ze strony układu pokarmowego, jak i oddechowego. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy wiekiem oraz stopniem nasilenia refluksu w momencie rozpoznania a długością okresów remisji i zaostrzeń. Chętnie stosowaną grupą leków, zwłaszcza w okresach zaostrzeń były, PPI i H2-blokery.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program