Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza kosztów choroby. Ekonomiczne następstwa nikotynizmu. Ile można zyskać na efektywnej walce z nałogiem palenia? Część 5.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 367;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół uzależnienia od tytoniu | nikotynowa terapia zastępcza | bupropion | dodatkowy rok życia | dodatkowy rok życia skorygowany o jego jakość | opłacalność leczenia

ABSTRACT
Palenie papierosów jest związane z ogromnymi wydatkami na leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu, na który składają się liczne choroby, w których palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka. Wferód nich należy szczególnie wyróżnić chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę obturacyjną płuc oraz nowotwory nikotynozależne, z rakiem płuca na czele. Palacze narażają społeczeństwo na znacznie wyższe, średnio o 30%, wydatki na opiekę zdrowotną w porównaniu z osobami niepalącymi. Obecnie proponowane leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu obejmuje nikotynową terapię zastępczą oraz stosowanie bupro-pionu. Skuteczność kliniczna tych metod zawsze uzupełnia motywację chorego do rzucenia palenia, pogłębianą przez argumenty medyczne lekarza. Dlatego trudno przecenić rolę lekarza w skutecznym leczeniu nikotynizmu. Metody leczenia uzależnienia od tytoniu są wysoce opłacalne, zwłaszcza te z nich, które charakteryzują się dużą skutecznością kliniczną. ?redni koszt dodatkowego roku życia uzyskany dzięki leczeniu nikotynizmu nie przekracza 5000 USD. Pieniądze przeznaczone na walkę z nałogiem palenia zaowocują w przyszłości nie tylko ogólną poprawą stanu zdrowia, ale także ekonomicznymi oszczędnościami na skutek ograniczenia zapadalności na choroby związane z paleniem tytoniu.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona