Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza koszty-efektywność. Część 2

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 65;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: analiza koszty–efektywność | perspektywa | alternatywna procedura medyczna | koszty bezpośrednie i pośrednie | efekty kliniczne

ABSTRACT
W drugiej części kursu przedstawiona została jedna z podstawowych analiz farmakoekonomicznych – analiza koszty–efektywność. W tej analizie, podobnie jak w innych rodzajach pełnych analiz farmakoekonomicznych, koszty leczenia ujęte są w jednostkach pieniężnych. Natomiast skuteczność leczenia jest przedstawiona w postaci jednostek „naturalnych”, czyli takich samych lub zbliżonych do parametrów końcowych stosowanych w badaniach klinicznych. Analiza farmakoekonomiczna jest złożonym procesem identyfikacji, pomiaru i integracji danych o kosztach i efektach leczenia. W pierwszym etapie istotne jest określenie przedmiotu analizy i uwarunkowań klinicznych. Często analiza CEA jest wtórna do badania klinicznego, którego celem jest określenie skuteczności leczenia. Populacja objęta badaniem i warunki badania klinicznego odbiegają od warunków rzeczywistych, co nie jest bez znaczenia w analizie ekonomicznej. Ważną częścią analizy farmakoekonomicznej jest następnie wybór alternatywnej procedury medycznej, którą powinna być najtańsza lub najczęściej stosowana metoda postępowania klinicznego. Horyzont czasowy badania zależy od praktyki klinicznej i danych pochodzących z przeprowadzonych badań klinicznych. Natomiast modelowanie ekonomiczne służy ekstrapolacji danych z okresu obserwacji z badań klinicznych na dalsze lata. Wybór perspektywy badania determinuje pozycje kosztów uwzględnione w analizie. W dalszej kolejności informacje o efektach klinicznych są bezpośrednio zaczerpnięte z badań klinicznych lub poddane pewnym modyfikacjom mającym na celu zwiększenie praktycznego wymiaru wyników analizy farmakoekonomicznej. Następne etapy analizy zostaną omówione w kolejnych częściach kursu.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program