Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza koszty-efektywność. Część 3

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 175;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wskaźnik koszty–efektywność | dyskontowanie | analiza wrażliwości

ABSTRACT
W trzeciej części kursu przedstawione zostały kolejne etapy analizy koszty–efektywność. Omówiono problem szacowania wartości przyszłych płatności, czyli dyskontowania. Ma ono znaczenie w analizach z długim horyzontem czasowym. Ponieważ w omawianym przykładzie badania GISSI-3 obserwacja była krótkotrwała, nie zaistniała potrzeba dyskontowania. Większość wytycznych analiz farmakoekonomicznych zaleca obecnie dyskontowanie nie tylko kosztów, ale także efektów leczenia. W analizie inkrementalnej porównuje się bezpośrednio ze sobą alternatywne procedury medyczne. W tym celu często korzysta się ze wskaźnika koszty–efektywność, który dostarcza informacji o kosztach jednostki klinicznej skuteczności, czyli na przykład kosztach jednostkowej redukcji śmiertelności. Analiza wrażliwości jest najważniejszą częścią badania farmakoekonomicznego, ponieważ ma ona na celu ocenę wpływu istotnych kosztów i kluczowych założeń na wyniki analizy podstawowej. O jakości analizy ekonomicznej świadczy rozbudowana i wnikliwa analiza wrażliwości. Ostatnią częścią analizy koszty–efektywność jest prezentacja wyników, w której znaczenia nabiera porównanie opłacalności stosowania rozpatrywanej procedury medycznej z innymi. W analizie ekonomicznej badania GISSI-3 stosowanie lisinoprilu u pacjentów z zawałem serca okazało się kosztowną efektywną metodą leczenia w porównaniu z innymi procedurami kardiologicznymi.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program