Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza przyczyn niedożywienia u dzieci do lat 2

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Swincow | Agnieszka Rytarowska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 23;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niedożywienie | małe dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Niedożywienie może być skutkiem nie tylko zbyt małej podaży substancji odżywczych, lecz również wielu patologii organizmu, które powodują, że dostarczone składniki nie są prawidłowo wykorzystywane. Warunkiem prawidłowego odżywienia jest dostosowanie podaży substancji odżywczych do aktualnych potrzeb i możliwości metabolicznych. U dzieci w okresie niemowlęcym tempo przyrostu masy ciała jest bardzo duże. Od 3 r.ż. przyrosty masy ciała są wolniejsze i utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie do 10 r.ż. Niedożywienie dzieci w wieku od 0 do lat 2 ma bardzo istotny wpływ na prawidłowy rozwój psychomotoryczny oraz przebieg chorób wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza przyczyn niedożywienia u dzieci w wieku do ukończenia drugiego roku życia. Materiał i metodyka: Do analizy retrospektywnej opartej na dokumentacji szpitalnej zakwalifikowano dzieci w wieku 0-2 lat hospitalizowane w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii AM w Bydgoszczy między 01.01.2002 a 30.06.2003 r. W tym czasie hospitalizowano 1572 dzieci, u 228 stwierdzono masę ciała poniżej 10 centyla (14,5%). Dziewczynki stanowiły liczniejszą grupę – 146 (56%). Większość analizowanych dzieci pochodziła ze środowiska miejskiego – 140 (61,4%). 186 analizowanych dzieci miało masę urodzeniową >2500 g (81,6%). Okres okołoporodowy przebiegał bez powikłań u 154 dzieci z niedożywieniem (67,5%). Wady wrodzone (głównie wady serca) stwierdzano łącznie u 27 dzieci (11,8%), natomiast zakażenia w okresie okołoporodowym u 17 (7,4%). Wnioski: Najczęstszymi przyczynami niedożywienia u dzieci do lat 2 są patologie okresu noworodkowego (niska masa urodzeniowa, wcześniactwo, wady wrodzone, infekcje okołoporodowe) oraz nawracające zakażenia.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions