Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 2;
Start page: 188;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: leczenie osteoporozy i osteopenii | dzieci | laktoglukonian wapnia

ABSTRACT
Cel pracy: Celem pracy była kliniczna i densytometryczna ocena skuteczności oraz kliniczna ocena tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia dzieci chorych na osteoporozę i osteopenię. Materiał i metody: Badaniami objęto 100 pacjentów w wieku od 5 do 19 lat z niską gęstością mineralną szkieletu. U 40 spośród nich ustalono rozpoznanie osteoporozy, a u 60 — osteopenii. Do leczenia wdrożono laktoglukonian wapnia (preparat Calcium 500D) w zróżnicowanych dawkach, w zależności od rozpoznania i zaawansowania obniżenia gęstości mineralnej. U wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia oraz po 12 miesiącach stosowania preparatu dokonano szczegółowej oceny klinicznej i densytometrycznej (metodą DXA i ultradźwiękową). Wyniki: Stosowane leczenie zmniejszyło dolegliwości ze strony układu kostno-mięśniowego — tylko u 3 spośród wszystkich badanych pacjentów stwierdzono wystąpienie nowego złamania kości. Nie obserwowano zaburzeń w rozwoju somatycznym. Dzieci na ogół dobrze tolerowały preparat wapnia, a pojawienie się w badaniu ultrasonograficznym nowych złogów w układach kielichowo-miedniczkowych nerek tylko u 2 dzieci (2%) wskazuje na bezpieczeństwo stosowania leku. U 90% pacjentów uzyskano stabilizację lub poprawę wskaźnika Z-score badania densytometrycznego w programie total body; dla programu spine wynik ten wyniósł 84%. Poprawę wskaźników Z-score badania ultradźwiękowego kości stwierdzono u ponad 1/3 badanych, jednocześnie zaobserwowano zmniejszenie się liczby pacjentów z nieprawidłowymi wartościami tych parametrów. Przyrosty średnich wartości bezwzględnych, zarówno w badaniu DXA, jak i ultradźwiękowym, były istotne statystycznie. Wnioski: 1. Laktoglukonian wapnia wpływa korzystnie na stan kliniczny, a także na ocenianą densytometrycznie i ultradźwiękowo gęstość mineralną kości oraz na jakość tkanki kostnej u dzieci z osteoporozą i osteopenią. 2. Regularne stosowanie leku przez 12 miesięcy jest dobrze tolerowane i można je uznać za bezpieczne.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program