Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza zatruć chemicznych u dzieci i młodzieży

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hanna Zielińska-Duda | Justyna Koszczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 218;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zatrucia chemiczne | dzieci i młodzież | | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zatrucia substancjami chemicznymi w populacji wieku rozwojowego to nadal aktualny problem. Cel pracy: Celem pracy jest analiza zatruć chemicznych u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju trucizny i celowości zatrucia. Materiał i metodyka: Przeanalizowano dokumentację medyczną 93 pacjentów hospitalizowanych z powodu zatruć w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w latach 2005-2008. Wyniki: Zatrucia spowodowane były najczęściej przez leki (32,3%), środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym (31,2%) oraz gazy (16,1%) - głównie tlenek węgla. Największą liczbę intoksykacji stwierdzono wśród dzieci w wieku przedszkolnym: od 2 do ukończenia 5 r.ż. (44,1%), spowodowanych głównie przez środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym. Zatrucia przypadkowe stanowiły większość (80,6%) analizowanych zatruć, a ich udział zmniejszał się wraz z wiekiem pacjenta. Intoksykacje celowe dotyczyły około połowy pacjentów od 13 r.ż. do ukończenia 18 r.ż., najczęściej powodowane były zażywaniem leków i przeważały u dziewcząt. Wnioski: Wyniki badań własnych pozwalają na stwierdzenie, że: 1. Najczęstszą przyczyną zatruć wśród dzieci i młodzieży są leki. 2. Rodzaj środka powodującego zatrucie jest zależny od wieku dziecka, dzieci młodsze najczęściej ulegają intoksykacji preparatami chemii gospodarczej, a młodzież lekami. 3. Zatrucia przypadkowe dotyczą przede wszystkim dzieci młodszych i spowodowane są głównie przez środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym, natomiast zatrucia zamierzone dotyczą głównie dzieci starszych i młodzieży, a przyczyną intoksykacji są przede wszystkim leki.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona