Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza zmian w górnych drogach oddechowych u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Gęsicki

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 4;
Start page: 278;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: refluks żołądkowo-przełykowy | zapalenia krtani | przewlekły kaszel | chrypka | niedosłuch | chrapanie | bezdechy

ABSTRACT
Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku (gastroesophageal reflux disease - GERD) obejmuje całe spektrum zaburzeń klinicznych będących skutkiem zarzucania refluksu żołądkowo-przełykowego (gastroesophageal reflux - GER) treści żołądkowej do przełyku lub wyżej. Wykazano, że GER może być przyczyną wielu pozaprzełykowych objawów, co jest powodem wielu trudności diagnostycznych, bowiem większość chorych nie zgłasza typowych objawów GER, takich jak zgaga czy wymioty. Z tych powodów GERD stała się trudnym problemem o charakterze interdyscyplinarnym. W ostatnich latach został on szerzej zauważony w pediatrii, a także otolaryngologii. Celem pracy była ocena zmian w górnych drogach oddechowych u dzieci z GER. Materiał i metody: Analiza dotyczy 80 dzieci (39 dziewczynek i 41 chłopców) w wieku od 3 do 18 lat, z wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym, leczonych w Klinice Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w Przyklinicznej Przychodni Otolaryngologicznej. Rozpoznanie GER ustalono na podstawie wywiadu i badania pH-metrycznego, u części dzieci połączonego z badaniem endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci diagnozowane były w I i III Klinice Pediatrii oraz Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, u części dzieci rozpoznanie ustalono na podstawie własnych obserwacji i badań pH-metrycznych. Spośród badanych dzieci wyodrębniono 3 grupy wiekowe: I grupa - od 3 do 7 roku życia, II grupa - od 7 do 12 roku życia i III grupa >12 roku życia. Wyniki: Objawy ze strony górnych dróg oddechowych obserwowano u 48 (60%) dzieci: u 19 (23,75%) dzieci nawracające zapalenia krtani, u11 (13,8%) dzieci przewlekły kaszel, 9 (11,3%) dzieci zgłaszało przewlekłą chrypkę, u 1 chłopca z najstarszej grupy obserwowane łączne występowanie przewlekłego kaszlu i chrypki, 4 (5%) dzieci z III grupy zgłaszało zaburzenia połykania (śr. wiek 15 4 roku±1 rok), u 6 (7,5%) stwierdzono niedosłuch, w tym u 5 dzieci z I grupy i 1 dziecka z II grupy, u 15 (18,75%) dzieci odnotowano chrapanie i nocne bezdechy, które występowały u 12 najmłodszych dzieci i 3 dzieci z II grupy. Badaniem otolaryngologicznym u 31,3% dzieci stwierdzono zmiany o typie laryngitis posterior, u 11,3% - cechy podgłośniowego zapalenia krtani, określone jako laryngitis acuta recidivans, u 10,0% - przewlekłe zmiany zapalne gardła, u 7,5% - zapalenie tchawicy, przerostowe zmiany migdałków podniebiennych i gardłowego - u 18,8%, oraz cechy otitis media secretoria - u 10,0%. Wnioski: 1. GER stanowi istotny czynnik zwiększonego ryzyka chorób górnych dróg oddechowych u dzieci. 2. U małych dzieci najczęstszym objawem GER ze strony górnych dróg oddechowych były nawracające zapalenia krtani, u starszych - chrypka lub przewlekły kaszel. W krtani obserwowano wówczas zmiany o typie laryngitis posterior. 3. GER należy brać pod uwagę w etiopatogenezie przerostu pierścienia Waldeyera, szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym. 4. Poszerzone badania otolaryngologiczne oraz pH-metryczne stworzyły nowe możliwości poznawcze i diagnostyczno-terapeutyczne, skutecznie rozwiązujące problemy nawracających stanów zapalnych górnych dróg oddechowych u dzieci.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions