Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza zmian w jamie ustnej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z chorobą trzewną

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Skrzelewska | Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Issue: 1;
Start page: 21;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | jama ustna

ABSTRACT
Zwraca się uwagę w piśmiennictwie na korelację celiakii ze stanem jamy ustnej. Celem pracy była ocena stanu morfologicznego błony śluzowej jamy ustnej, wad rozwojowych szkliwa i wad zgryzu chorych na celiakię w zależności od kryteriów przestrzegania diety bezglutenowej. Badaniami objęto 200 dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wieku 6 – 24 lat. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że przestrzeganie diety miało pozytywny wpływ na stan błony śluzowej jamy ustnej, częstość występowania wad zgryzu, stłoczenia zębów i zapalenia kątów ust. Dzieci, młodzież i młodych dorosłych chorych na celiakię nie przestrzegających diety bezglutenowej należy informować o stomatologicznych skutkach zaniedbań dietetycznych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions