Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ANATOLIA IN THE FIELD OF PRINTED SOME "YUSUF U ZULEYHA" MESNEVI OF THE SEBEB-I TELIF
ANADOLU SAHASINDA YAZILAN BAZI “YUSUF U ZÜLEYHA” MESNEVİLERİNDE SEBEB-İ TELİFLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Prof. Dr. Gönül AYAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 227;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mathnawi | Yusuf Kıssası | Kur’an-ı Kerim | Sebeb-i TelifMesnevi | Yusuf kıssası | Kuran-ı Kerim | Sebeb-i Telif

ABSTRACT
What is the purpose of spelling the name as aseparate Mesnevi the location and importance of Turkishliterature have. Mesnevi the world thought of the periodwere written today are treated as transposing a mirror, donot access the value of the Turkish idea of beauty hasgraced the world, the rich will not be able to see theturning.Neglect of the input section of the title Mesnevi noone "sebeb-i telif" is. Under this heading poet, why me,and that the work itself that causes such a work bereferred tells me. Kuran-ı Kerim in the "fable of the mostbeautiful as" The Joseph Kıssa describe the world in theTurkish thinking is an issue of too much demand. In-iroyalty Yusuf u Züleyha Mesnevi reason of the handlingof this matter, especially to explain the purpose andoutlines the structure of the Turkish thinking isimportant because of the build. The Mesnevi of theSeyyad Hamza, Haliloğlu Ali, Erzurumlu Darir,Hamdullah Hamdi, Kemal Pasazade, Tebrizli Ahmed,Abdurrahman Gubarî, Taslıcalı Yahya, Ahmed mürsidtake the pen name of the poet are Mesnevi.Yazılıs maksadı ve adı ne olursa olsunmesneviler, Türk Edebiyatında ayrı bir yere ve önemesahiptirler. Mesneviler, yazıldıkları dönemin düsüncedünyasını günümüze aktaran birer ayna olarakdeğerlendirildiklerinde, erisilmez güzelliklerin, büyükdeğerlerin Türk düsünce dünyasını süslediğini,zenginlestirdiğini görmemek mümkün olamayacaktır.Mesnevilerin giris bölümlerinde hiç ihmaledilmeyen baslıklardan birisi sebeb-i teliftir. Bu baslıkaltında sair, eserini niçin yazdığını ve kendisini böyle bireser yazmağa sevk eden nedenleri anlatır. Kuran-ıKerim’de “Kıssaların en güzeli“ olarak tavsif edilen YusufKıssası, Türk düsünce dünyasında da çok fazla rağbetedilen bir konudur. Yusuf u Züleyha mesnevilerininsebeb-i telifleri de özellikle bu konunun islenis gayesiniaçıkladığı için ve Türk düsünce yapısını özetlemisolusundan dolayı önemlidir. Söz konusu edilenmesneviler, Seyyad Hamza (XIII.yüzyıl), Erzurumlu Darir(XIV.yüzyıl), Hamdullah Hamdi (d.1449/ö.1503), KemalPasazade (d.1468-ö.1533), Tebrizli Ahmedî(XV.yüzyıl,1479 yılında hayattadır), AbdurrahmanGubari(ö.974/1566), Taslıcalı Yahya(ö. 990/1582),Ahmed Mürsidî (ö. 1174/1760), Tâibî (d.1204/1789–18.yy ) isimli sairlerin kaleme aldıkları mesnevilerdir.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil