Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Angiogeneza w reumatoidalnym zapaleniu stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Kotulska | Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2011;
Original page

Keywords: angiogeneza | reumatoidalne zapalenie stawów | zapalenie błony maziowej

ABSTRACT
Angiogeneza jest procesem powstawania nowych włosowatychnaczyń krwionośnych z uprzednio istniejących włośniczek. Angiogenezawystępuje w życiu pozapłodowym i jest regulowana przezzespół czynników proangiogennych i antyangiogennych (tab. I).Zwiększona angiogeneza towarzyszy kilku stanom chorobowym. Jestniezbędna dla wzrostu nowotworów złośliwych. Choroby nienowotworowe,w tym reumatoidalne zapalenie stawów, są także związanez nasiloną angiogenezą. Wykazano tworzenie nowych naczyńw zmienionej zapalnie błonie maziowej stawów, co jest najważniejszązmianą patologiczną u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.U chorych stwierdzono zaburzoną regulację czynników proangiogennychi hamujących ten proces. Leki hamujące zapalenie błonymaziowej bezpośrednio lub pośrednio ograniczają angiogenezę.Możliwe jest, że oddziaływanie na proces angiogenezy będzie stanowićjeden z mechanizmów terapeutycznych leków stosowanychu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?