Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Margareth Gauslaa Haukom | Karen Louise Pedersen | Nina Jenny Tresvik Monstad | Laila Storesund

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 116;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Samarbeid | ansvar | teamarbeid | læring | kliniske studier

ABSTRACT
Artikkelen omhandler erfaringer fra et prosjekt der sykepleiestudenter overtar ansvaret for sengeposter i somatisk sykehus i slutten av andre studieår ved bachelor i sykepleie. Studentene har gjennom flere år evaluert prosjektet svært godt. I artikkelen ønsker vi å løfte frem studentenes erfaringer med samarbeid i praksisfellesskap, og slik formidle kunnskap om kliniske praksisstudier. Studien har en kvalitativ tilnærming og er basert på åpne spørsmål i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på studenters samarbeidserfaringer. Resultater fra studien viser at å få ansvar i kliniske studier bidrar til at studentene må samarbeide med hverandre. Samarbeidet fører videre til at de deler kunnskaper og erfaringer med hverandre. Denne gjensidige avhengigheten av hverandre i teamet på sengeposten bidrar til at studenten blir tryggere i sykepleierrollen. Å få ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier bidrar til samarbeid, trygghet og identitet, noe som er viktig for utvikling av sykepleiestudenten som fagperson, viser studien.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?