Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Antas no camiño. Prehistoria e Arqueoloxía nos Camiños Xacobeos do Norte

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Carneiro Rey, Juan A.

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 52;
Issue: 118;
Start page: 199;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Camino do Norte a Santiago de Compostela | Fenómeno tumular | Vías de tránsito

ABSTRACT
We deal in this paper with the recent prehistoric record to be found along the northern route of the pilgrimage to Santiago de Compostela. To start with, we analyze the physical environment and the archaeological remains that have a wide cultural scope, ranging from the Paleolithic to the Medieval ages. We carry on with a review of the earlier research on this topic, from the XIX century onwards. Lastly, we trace the spatial distribution of the megalithic phenomenon in two of the most outstanding areas from this route, Terra Cha and Terra de Melide where, like in other peninsular zones, funerary mounds are commonly linked to old paths that communicate the highlands with the valleys below.[gl] Neste traballo estúdase a Prehistoria recente nas terras polas que transcorre un dos caminos de peregrinación a Santiago de Compostela: o Camiño do Norte. En primeiro lugar analizamos o entorno xeográfíco e os restos arqueolóxicos, que conforman unha riqueza cultural que vai dende o Paleolítico ata o mundo romano e a época medieval. A continuación faise unha escolma dos estudos pioneiros levados a cabo nesa zona desde o século XIX. Por último se rexistra a distribución espacial do fenómeno tumular nas dúas áreas mais salientables do itinerario: a Terra Cha e a Terra de Melide. Ao igual que noutros lugares de Galicia e da Península, os túmulos megalíticos están vinculados a antigos camiños e sitúanse en zonas de paso que comunican as terras altas coas baixas.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?