Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Antygen karcinoembrionalny i przeciwciała przeciwko białku p53 jako czynnik prognostyczny u chorych z rakiem jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz Bielicki | Violetta Sulżyc-Bielicka | Krzysztof Marlicz | Wenancjusz Domagała

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 31;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak jelita grubego | rokowanie | antygen karcinoembrionalny | CEA | przeciwciała przeciwko białku p53 | białko p53

ABSTRACT
Wprowadzenie: Nie wiadomo jednoznacznie, czy występowanie przeciwciał przeciwko białku p53 w surowicy chorych z rakiem jelita grubego (r.j.g.) ma znaczenie ratownicze. Cel pracy: Określenie związku między obecnością: przeciwciał przeciwko białku p53, antygenu karcinoembrionalnego (carcinoembryonic antigen - CEA) w surowicy krwi i wybranych cech kliniczno-patologicznych guza a 3-letnim okresem przeżycia po operacyjnym usunięciu r.j.g. Materiał i metody: Obecność przeciwciał anty p53 oznaczono metodą ELISA, a stężenie CEA oceniono metodą MEIA u 229 chorych z r.j.g. Wyniki i wnioski: Przeciwciała anty p53 stwierdzono u 62/229 chorych (27%), a podwyższone stężenie CEA u 74 (32%). W grupie chorych w stadium zaawansowania A-C2 według Astler-Collera, podwyższone stężenie CEA oraz wiek chorych były czynnikami prognostycznymi w analizie jednoczynnikowej (p=0,00001, p=0,002) i wieloczynnikowej (p=0,001, p=0,007). W grupie chorych w stadium zaawansowania klinicznego A-D podwyższone stężenie CEA (p=0,0009), stadium zaawansowania (p=0,001) oraz wiek chorych (p=0,01), były czynnikami prognostycznymi w analizie wieloczynnikowej. Obecność przeciwciał anty p53 nie miała znaczenia ratowniczego w obu grupach chorych zarówno w analizie jedno-, jak i wieloczynnikowej. Podwyższone stężenie CEA przed leczeniem r.j.g. jest czynnikiem prognostycznym, natomiast przeciwciała anty p53 nie mają znaczenia ratowniczego.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program