Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Antygen p53 w łuszczycy i innych wybranych chorobach z zaburzonego rogowacenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Baran | Grażyna Szybejko-Machaj | Jacek Szepietowski

Journal: Clinical Dermatology
ISSN 1730-7201

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 17;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: p53 | łuszczyca | liszaj płaski | łupież czerwony mieszkowy

ABSTRACT
Wprowadzenie: £uszczyca charakteryzuje się nadmierną proliferacją i nieprawidłowym różnicowaniem komórek naskórka. Białko p53 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który odgrywa istotną rolę w regulacji cyklu komórkowego. Prawidłowe białko p53 z powodu swojej latencji i krótkiego czasu półtrwania, jest niewykrywalne w standardowych badaniach immunohistochemicznych, natomiast nadmierna aktywacja i mutacje genu kodującego białko p53 oraz procesy inaktywujące jego funkcję powodują gromadzenie się go w komórkach i nadmierną ekspresję, która może byæ uwidoczniona. Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji białka p53 w bioptatach skóry pobranej od chorych na łuszczycę zwykłą, liszaj płaski i łupież czerwony mieszkowy. Materiał i metody: Wycinki skórne pobrano od 18 chorych na łuszczycę zwykłą, 15 chorych na liszaj płaski i 7 osób z łupieżem czerwonym mieszkowym. Dodatkowo od 7 chorych na łuszczycę pobrano wycinki ze skóry niezmienionej. Grupę kontrolną stanowiło 10 osób ogólnie zdrowych, bez osobistego i rodzinnego wywiadu w kierunku dermatoz z zaburzonego rogowacenia. W badaniu immunohistochemicznym z użyciem monoklonalnego przeciwciała DO7 uwidoczniono ekspresję białka p53 w komórkach. Dla każdego preparatu oceniano liczbę i lokalizację komórek p53 pozytywnych. Wyniki: W skórze zmienionej łuszczycowo w porównaniu ze skórą osób zdrowych liczba komórek p53 dodatnich była statystycznie istotnie większa (p
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions