Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE APPEARANCE OF BOGAC HAN STORY ON THE NARRATIVE PLANE
BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNİN ANLATI DÜZLEMİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Veysel ŞAHİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2009;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Key Words: Dede Korkut Stories | Boğaç Han | child | departure | pubescence | return | father | mother | bull. Dede Korkut hikâyeleri | Boğaç Han | çocuk | ayrılış | erginleşme | dönüş | baba | anne | boğa.

ABSTRACT
Dede Korkut Stories, one of the richest heritages of our cultural history, deal with the symbolical voyage of the Turkısh Nation in general, and the people in the universal sense (tion) of the World. Dede Korkut Stories, one of the most important well-known places of the Turkish Culture, present the sacred destiny of the existence through the language of the archetypal symbols. In this study; we put forward the place of the Boğaç Han Story- entwisted with high conscious and a rich image- on the narrative plane with respect to its structure, thematic construction, the type of its language and narration. Boğaç Han Story is the first of the Dede Korkut Stories, and is a symbolically narrated micro-universe on transferring the values accepted sacred by Oğuz and on being comprehended to the next generations. Kültür tarihimizin en zengin miraslarından biri olan Dede Korkut hikâyeleri, öznel anlamda Türk milletinin, evrensel anlamda ise insan(lığ)ın dünya üzerindeki sembolik yolculuğunu ele alır. Türk kültürünün en önemli bellek mekânlarından biri olan Dede Korkut hikâyeleri, varoluşun kutsal yazgısını arketipsel sembollerin diliyle ortaya koyar. Bu çalışmada yüksek bilinç ve zengin bir imgeyle örülen “Boğaç Han” hikâyesini ele alarak yapısı, izleksel kurgusu, dil ve anlatım biçimi bakımından anlatı düzlemindeki yerini ortaya koyduk. Boğaç Han hikâyesi, Dede Korkut hikâyelerinin ilkidir ve Oğuz tarafından kutsal sayılan değerlerin geleceğe taşınması ve gelecek kuşaklara kavratılmasını işleyen simgesel anlatımlı bir mikro evrendir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions