Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

APPENDIX I TO TURKIC RUNIC BIBLIOGRAPHY
TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI’NA EK I

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erhan AYDIN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 552;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turkic Runic Texts | Old Turkic Inscriptions | Turkic Runic | Bibliography. Türk Runik Kaynakçası | Eski Türk Yazıtları | Türk Runik | Kaynakça

ABSTRACT
In our book named Turkic Runic Bibliography (Türk Runik Kaynakçası), which was published in early 2008, we put together articles on Turkic runic letters. In this study, articles which were previously ignored as well as articles which were published in 2008 and 2009 will be presented. 2008 yılının ilk günlerinde yayımlanan Türk Runik Kaynakçası adlı kitabımızda Türk runik harfleri çerçevesinde yapılan çalışmalar bir araya getirilmişti. Bu yazıda, gözden kaçan çalışmaların yanında 2008 ve 2009 yıllarında yapılan çalışmalar da verilecektir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program