Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Application Of The Excellence Model To Enhance Health Service Delivery And Performance Excellence In A State Department

ADD TO MY LIST
 
Author(s): S. J. D. Eygelaar | J. S. UYS

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 2;
Issue: 3;
Date: 2004;
Original page

Keywords: The Excellence Model | Health Service Delivery And Performance Excellence

ABSTRACT
This article examines the appropriateness of applying the South African Excellence Model for public service performance excellence in developing a strategy to enhance health service delivery and performance excellence in a state department. The results achieved by the application of the South African Excellence ModeI for Public Service Performance Excellence Self-assessment Questionnaire provide potential benefits for the state department to enhance health service delivery and performance excellence. The Excellence Model identifies the department’s strengths and areas for improvement based upon well-established internationally accepted the retical frameworks and recognised criteria for performance excellence. From this study it is inferred that determining health service performance excellence continues to be a challenge in the department. OpsommingHierdie artikel ondersoek die geskiktheid van die toepassing van die Suid-Afrikaanse uitnemendheidsmodel vir openbare sektor prestasieuitnemendheid as die ontwikkeling van ‘n strategie vir die bevordering van gesondheidsdienslewering en prestasieuitnemendheid in ‘n staatsdepartment. Die resultate behaal met die toepassing van die Suid-Afrikaanse uitnemendheidsmodel vir openbare sektor prestasieuitnemendheidselfbeoordelingsvraelys bied potensiële voordeel vir die staatsdepartement om gesondheidsdienslewering en prestasieuitnemendheid te bevorder. Die uitnemendheidsmodel identifiseer die department se sterkpunte en ontwikkelingsareas gebaseer op internasionaal-gevestigde, teoretiese raamwerke en erkende kriteria vir prestasieuitnemendheid. Van hierdie studie kan dit afgelei word dat gesondheidsdiensprestasieuitnemendheid steeds ‘n uitdaging in die departement bly.gevolg deur ’n iteratiewe itemontleding. Die voorlopige bevindinge dui daarop dat die vraelys toegepas kan word vir die beoordeling van ’n kliëntintimiteitskultuur.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions