Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

O aproveitamento do mar ao longo do tempo. A documentación do xacemento romano de Canexol (Illa de Ons, Bueu)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ballesteros Arias, Paula

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 56;
Issue: 122;
Start page: 67;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Illa de Ons | Archaeology | Etnography | Etno archaeology | Cultural Heritage | Sea Resources | Illa de Ons | Arqueoloxía | Etnografía | Etnoarqueoloxía | Patrimonio Cultural | Recursos mariños

ABSTRACT
This paper makes an initial approach to the documentation of an archaeological site in Canexol beach in the Ons islet (Pontevedra, Galicia). According to the evidences documented so far, it looks like a series of fish salting facilities. Tha site, that was previously unknown within the achaeological literature, fills a void in the sequence of occupation of the islet, that should have been inhabited since the earlier prehistory to the present day. At the same time, this site underlines the importance of the sea resources for the live in the islet, very evident in the present day but also remarkable in the ancient times.Neste artigo trátase de documentar un xacemento arqueolóxico na illa de Ons, concretamente na praia de Canexol (Pontevedra, Galicia) que polos seus indicios arqueolóxicos, podería tratarse dunha factoría de salgadura de época romana destinada á conservación do peixe. Este xacemento que pasou desapercibido ata fai pouco tempo, ven a ocupar o baleiro crono-cultural da illa e que pon de manifesto a ocupación continua deste territorio dende épocas prehistóricas ata a actualidade. O tempo ven a remarcar a paisaxe mariñeira que caracterizou desde sempre este territorio insular onde os seus recursos mariños foron e seguen sendo un dos elementos fundamentais da economía e formas de vida dos habitantes da illa.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions