Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Architecture as Agenda Architectuur als Agenda. Variëteit en verklaring van architectuurontwikkeling bij keteninformatisering

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Teun Oosterbaan | Vincent Homburg

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 4;
Date: 2013;
Original page

Keywords: architecture | framing | development strategy | ICT | cooperation | chain | network

ABSTRACT
This article is only available in DutchIn policy practice, the concept of chain computerization is often applied. Development of chain computerization often proceeds 'under architecture'. The role of architecture is however contested: it can foster collaboration in chains, but also lead to polarization.For this reason, research into how architectures are developed is relevant. The question is how architecture development can contribute to collaboration in chains. Our research shows that architectures have to be associated with variety on several important aspects. This is demonstrated in this article. Both the content and the form of an architecture varies across cases. Also, development projects vary, with regard to nature, strategy, and organization of decision making. We explain this variety by looking at the choices that underlie architectures, and at how stakeholders make those choices. It appears that stakeholders' frames play an important role in these choices. We show that stakeholders value the role of trust, and for this reason they sometimes choose not to come to agreements on subjects; it explains both content and form of architectures. This article is based on my recent thesis (Oosterbaan, 2012).On these grounds, the conclusion is drawn that an architecture not only functions as an agenda for the development of ICT, but also for the development of collaboration. The concept of 'architecture' can play a strategic role with regard to chain-computerization if this function is taken seriously by both architects and public managers.Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsIn de praktijk van bestuur en beleid wordt vaak een beroep gedaan op keteninformatisering. Dit verloopt vaak 'onder architectuur'. De rol van architectuur bij keteninformatisering is echter onduidelijk. Het werken met een architectuur kan samenwerking versterken, maar ook leiden tot polarisatie. Om deze reden is onderzoek naar architectuurontwikkeling relevant. Het is de vraag hoe architectuurontwikkeling leidt tot samenwerking in ketens. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat 'architectuur' meer dan verwacht met variëteit moet worden geassocieerd: zowel de inhoud als de vorm van een architectuur blijken in de praktijk te variëren. Ook blijken ontwikkeltrajecten te variëren, in ieder geval voor wat betreft aard, ontwikkelstrategie en organisatie van besluitvorming. Wij verklaren deze variëteit door te wijzen op de keuzes die onder een architectuur liggen, en uit de wijze waarop actoren die keuzes maken. Het blijkt dat de frames van die betrokkenen hierbij een belangrijke rol spelen. Het blijkt dat stakeholders waarde hechten aan de rol van vertrouwen, en dat ze om deze reden bepaalde typen van afspraken soms wel en som niet maken: het verklaart zowel de inhoud als de vorm van architecturen.Om deze reden trekken we de conclusie dat een architectuur niet alleen als een agenda voor de ontwikkeling van ICT, maar ook voor de ontwikkeling van samenwerking fungeert. Het architectuurconcept kan bij keteninformatisering dan ook alleen van strategische betekenis zijn als deze functie expliciet wordt erkend en benut door zowel architecten als publieke managers en bestuurders. Dit artikel is gebaseerd op mijn recente dissertatie (Oosterbaan, 2012).This article is only available in DutchArchitecture as AgendaIn policy practice, the concept of chain computerization is often applied. Development of chain computerization often proceeds 'under architecture'. The role of architecture is however contested: it can foster collaboration in chains, but also lead to polarization.For this reason, research into how architectures are developed is relevant. The question is how architecture development can contribute to collaboration in chains. Our research shows that architectures have to be associated with variety on several important aspects. This is demonstrated in this article. Both the content and the form of an architecture varies across cases. Also, development projects vary, with regard to nature, strategy, and organization of decision making. We explain this variety by looking at the choices that underlie architectures, and at how stakeholders make those choices. It appears that stakeholders' frames play an important role in these choices. We show that stakeholders value the role of trust, and for this reason they sometimes choose not to come to agreements on subjects; it explains both content and form of architectures. This article is based on my recent thesis (Oosterbaan, 2012).On these grounds, the conclusion is drawn that an architecture not only functions as an agenda for the development of ICT, but also for the development of collaboration. The concept of 'architecture' can play a strategic role with regard to chain-computerization if this function is taken seriously by both architects and public managers.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions