Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Arhitektura in komunikacija

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Špela Hudnik

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 44;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: bioelektronska telesa | informacijska tehnologija | medijska arhitektura | medijske membrane | megastrukture | moderni nomadi

ABSTRACT
V članku je predstavljen vpliv tehnologije, znanosti in kapitalskih strategij na spremembe tradicionalnih oblik in definicij prostora, arhitekture in telesa. Spoznava nas z novimi procesi mišljenja in bivanja, ki se stalno preoblikujejo v novih dinamičnih časovnih in prostorskih kontekstih. Prostor postaja informacijski filter, komunikacijska mreža. S prerezom treh pokrajin: pokrajine megastruktur, nomadske pokrajine in psihedelične pokrajine teorija prispeva k razumevanju razvoja medijev in vesoljske tehnologije, informacijske tehnologije in elektronskega jezika. Ponuja oblikovanje različnih megastruktur, medijskih površin in ovojev sodobne informacijske družbe: antropološki modul, hipertelesa in infratelesa, bioelekronska telesa in telesa populacijske genetike. Predstavlja arhitekturo komunikacije.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?