Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Arquitectura tradicional gandeira na serra do Suído: a resposta dunha tradición

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ballesteros Arias, Paula

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 51;
Issue: 117;
Start page: 9;
Date: 2004;
Original page

Keywords: Serra do Suído | Landscape Archaeology | Etnography | Etno archaeology | Building for Stock | Serra do Suído | Arqueoloxía da Paisaxe | Etnografía | Etnoarqueoloxía | Arquitectura Gandeira

ABSTRACT
The paper shows the results of a filedwork project carried out in the mountain range of Serra do Suído. The project was part of a plan of Counterbalance Measures designed to compensate the cultural impact caused by the construction of a wind farm. The results shown correspond to a superficial survey developed to record the cultural heritage elements in the Su ido range, consisting basically of a wide variety of constructions related to traditional stockbreeding. The range was, until recent time, the space for the development of a series of practices of cattle raising quite particular and specifíc of sorne mountain areas of Galicia. Simultaneously the paper recalls the personality of D. Xaquín Lorenzo, the most significant Galician etnoghapher, since his reserach on the cattle rising on the range of Serra de Leboreiro were extremely helpful in the foundations of this piece of research.[gl] Expoñemos os resultados dun traballo realizado na Serra do Suído con motivo da aplicación dun plan de Medidas Compensatorias deseñadas para paliar o impacto cultural motivado pola posible implantación dun parque eólico. Os resultados aquí expostos correspóndense coa realización dunha prospección arqueolóxica superficial realizada na mesma serra, con motivo de tentar rexistrar o patrimonio cultural existente. Neste senso atopámonos cunha ampla diversidade tipolóxica de construcións relacionadas coa economía gandeira que hasta fai pouco desenvolvíase na serra de xeito tradicional. Ó tempo, lembramos a figura do etnógrafo galego por excelencia, D. Xaquín Lorenzo, non só por ser imprescindible a consulta da súa obra, senón porque a lectura dos seus artigos referidos ó pastoreo na Serra de Leboreiro axudaron a apoiar a nosa incipiente investigación.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?