Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE ART OF WINNING WARS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): N. Jacobs

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 12;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Ko. James Mrazek | Alexander | Nelson | Napoleon | MacArthur | Patton | strategiese en taktiese doktrine

ABSTRACT
Daar is heelwat boeke geskryf oor hoe om oorloë te wen. Feitlik al hierdie boeke Iê strategiese en taktiese doktrines neer. Tenspyte van al hierdie boeke kon 'n magtige lëer soos die van die VSA nie die stryd in Vietnam wen nie. Die geskiedenis is vol van oorloë en lesse daaruit te leer, lesse wat geboekstaaf is en as beginsels neergelê word.Kol Mrazek het ook in die geskiedenis gedelf om vas te stel waarom sekere leiers soos Alexander, Nelson, Napoleon, MacArthur, Patton en andere, so suksesvol was in die veldslae wat hulle name in die geskiedenis verewig het.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions