Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ÂSAFÎ’S ŞECÂAT-NÂME MASNAVI
ÂSAFÎ’NİN ŞECÂAT-NÂME MESNEVİSİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Süleyman EROĞLU

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 253;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Âsafî | Şecâat-nâme | gazavatname | masnavi | old Turkish literature Âsafî | Şecâat-nâme | gazavatname | mesnevi | eski Türk edebiyatı

ABSTRACT
Âsafî is a poet statesman who lived in the sixteenth century. He started his career in the state as a scribe during the reign of Sultan Murad the third, and later continued as a combatant soldier, and eventually he advanced in the rank of grand seignior. Beside his successful service in the state, he was especially known with his Şecâat-nâme masnavi. The theme of Şecâat-nâme, which is one of the important examples of gazavatname, is the Ottoman’s travel to the Orient between the years 1578-1585. Şecâat-nâme, which has a considerable place among the works containing Islamic features in the Turkish war literature, is a remarkable masterpiece since it has many historical documentary and literary significance. In this study, Şecâat-nâme masnavi is examined from literary perspective, and information is given on Âsafî’s life and his literary characteristics are evaluated through his works. Âsafî, XVI. yüzyılda yaşamış şair bir devlet adamıdır. Sultan III. Murad’ın saltanat yıllarında kâtiplik ile başladığı devlet görevini muharip bir asker olarak sürdürmüş, sonrasında beylerbeyliğe kadar yükselmiştir. Başarılı devlet hizmetlerinin yanında özellikle Şecâat-nâme mesnevisi ile şair olarak da tanınmaktadır. XVI. yüzyılın önemli gazavatname örneklerinden biri olan Şecâat-nâme, 1578-1585 yılları arası Osmanlı Şark seferlerini konu etmektedir. Türk savaş edebiyatının İslami nitelikli ürünleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Şecâat-nâme, tarihî pek çok bilgiyi ihtiva etmekle birlikte edebî kıymeti yönüyle de kayda değer bir eserdir. Bu çalışmada Şecâat-nâme mesnevisi edebî açıdan incelenmiş, Âsafî’nin hayatı hakkında bilgi verilerek eserlerinden hareketle edebî kişiliği değerlendirilmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions