Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ascending Thermal Localization and Its Strongest Zone Centering by Artificial Neural Networks Kylančių oro srautų lokalizavimas ir maksimalios kilimo zonos nustatymo, panaudojant dirbtinių neuronų tinklus, modeliavimo aspektai

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ivan Suzdalev | Jonas Stankūnas | Eduardas Lasauskas

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 1;
Issue: 6;
Start page: 129;
Date: 2011;
Original page

Keywords: thermal | artificial neural networks | prognostics | aircraft

ABSTRACT
Thermal localization and their strongest zone centering by artificial neural networks (ANN), and it are used by the automatic or semiautomatic control system of unmanned aerial vehicles (UAV). Artificial neural network take input data from aircraft avionics. Actual thermal model of space and its value’s correlation with other factors are researched as well. Article in LithuanianNagrinėtas kylančių oro srautų lokalizavimas ir maksimalaus kilimo zonos centro nustatymas, pasitelkus dirbtinius neuroninius tinklus, skirtas nepilotuojamų orlaivių automatinėms bei pusiau automatinėms valdymo sistemoms. Dirbtinis neuroninis tinklas gauna įėjimo duomenis iš orlaivio elektronikos prietaisų ir sumodeliuoja galimą kylančio oro srauto struktūrą. Taip pat nagrinėtas aktualus modeliuojamų parametrų zonos dydis ir šio dydžio sąveika su kitais veiksniais. Straipsnis lietuvių kalba

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program