Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ČASOPIS SOCIJALNI RAD - PRVIH 10 GODINA (1960.-1969.)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ksenija Švenda Radeljak

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 115;
Date: 2006;
Original page

Keywords: stručni časopis | autentična teorija socijalnog rada | tematska analiza priloga

ABSTRACT
Rad analizira sadržaj priloga prvog poslijeratnog časopisa sa područja socijalnog rada u Hrvatskoj u prvom desetljeću njegovog izlaženja (1960.-1969.). U uvodu je dan kratak prikaz stanja socijalnog rada u tadašnjoj državi. Kratko su naznačene okolnosti i razlozi koji su doveli do pokretanja časopisa Socijalni rad. Prati se utjecaj stručnog časopisa na formiranje autentične teorije i vlastitog znanstvenog jezika sa kontroliranim rječnikom, te uzajamni utjecaj socijalnog rada u praksi i teorijskog razvoja samog znanstvenog polja. U tu je svrhu izvršena tematska analiza sadržaja priloga objavljenih u prvih deset godina izlaženja časopisa (1960.-1969.). Analiza je provedena analitičko-sintetičkom i deskriptivnom, te djelomično bibliometrijskom metodom.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions