Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aspectes i innovacions pedagògics de Port Royal: "la logique ou l'art de penser" i la "grammaire générale et raisonnée"

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Javier Pamparacuatro Martín

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 35;
Start page: 139;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Aquest article es proposa examinar, des de la perspectiva de la filosofia de l'educació, dues obres del segle XVII francès: La logique ou l’art de penser (coneguda com a Logique de Port-Royal), d'Antoine Arnauld i Pierre Nicole, i la Grammaire générale et raisonnée, d’Antoine Arnauld i Claude Lancelot. Aquestes dues obres són part del conjunt de tractats pedagògics que van ser escrits per a les Petites Écoles, o centres educatius creats al principal nucli religiós defensor del jansenisme a França, Port-Royal. Després d’una introducció, en la qual s’exposen els principis fonamentals que van regir l’educació a les Petites Écoles, s’hi analitzen alguns dels aspectes més importants i algunes de les reformes pedagògiques que van introduir la Logique i la Grammaire: l’ús de la llengua vernacla als llibres de text, l’èmfasi en la formació del judici, i, en connexió amb aquesta formació, la importància que té l’estudi del llenguatge per al bon desenvolupament (intel·lectual, moral, religiós) de la persona. L’article analitza les conseqüències d’ordre epistemològic que comporten aquestes reformes, i també el paper central que va tenir la teologia agustiniano-jansenista i la seva moral rigorista en la configuració de la filosofia de l’educació subjacent a la Logique i la Grammaire de Port-Royal.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions