Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty kliniczne alergii pokarmowej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska | Anna Bobrus-Chociej

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 2;
Start page: 133;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: alergia pokarmowa | uczulenie | objawy | dzieci | dorośli

ABSTRACT
Nadwrażliwość pokarmowa dotyczy pewnej grupy osób, u których pierwszy kontakt układu immunologicznego z alergenem po­karmowym wywołuje bezobjawowe zjawisko uczulenia (sensitization). Powtarzająca się ekspozycja na ten alergen, której to­warzyszy udział czynników wspomagających, prowadzi do rozwoju choroby alergicznej (alergii pokarmowej). Na przestrzeni ostatniego półwiecza klasyczny obraz kliniczny alergii pokarmowej uległ zmianie. Najczęstsza niegdyś manifestacja tej choroby (postać żołądkowo-jelitowa) ustąpiła miejsca alergicznej manifestacji skórnej (najczęściej atopowemu zapaleniu skóry), a wśród dolegliwości z przewodu pokarmowego dominują aktualnie zaburzenia motoryczne. W najmłodszym wieku są to: refluks żołądkowo-przełykowy, alergiczne zapalenie jelit oraz zaparcia. U dzieci starszych alergiczne dolegliwości żołądkowo-jelitowe na tle refluksowym lub związane z eozynofilowym naciekiem błony śluzowej przełyku, żołądka i jelit manifestują się nawracającymi bólami brzucha. Towarzyszą im często objawy ze strony układu oddechowego (nosa, gardła, krtani, oskrzeli, płuc). Znacząca część tej pracy jest poświęcona nietypowej manifestacji alergii pokarmowej, wywoływanej u osób uczulonych przez alergeny zamaskowane, dostające się do organizmu chorego drogą pokarmową oraz drogą nietypową (np. inhalacyjną). W końcowej części pracy nawiązano do własnych doświadczeń w zakresie tej nietypowej manifestacji alergii pokarmowej w konfrontacji z dostępną literaturą.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program