Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aspergiloza zatok przynosowych u chorych leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS CM UJ w Krakowie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Zapała | Mariusz Szuta | Aneta Dzierwa-Gawron | Alicja Budak | Joanna Zarzecka

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 19;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: aspergiloza | zatoki przynosowe | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Wprowadzenie: W ostatnich latach stwierdza się wzrost częstości występowania zapaleń zatok przynosowych o etiologii grzybiczej. Schorzenia te często są mylnie rozpoznawane i leczone jako infekcje bakteryjne. Cel pracy: Celem pracy było ustalenie postępowania diagnostycznego i leczniczego w aspergilozie zatok przynosowych. Materiał i metody: Przeanalizowano grupę 436 chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Aspergilozę rozpoznano u 12 pacjentów, w tym u 1 chorego postać inwazyjną. U wszystkich chorych zastosowano leczenie chirurgiczne skojarzone z terapią przeciwgrzybiczą. Wyniki: U 11 chorych stwierdzono poprawę stanu miejscowego oraz ogólnego. Wjednym przypadku inwazyjnej postaci aspergilozy zastosowane leczenie chirurgiczne oraz systemowe podanie amfoterycyny B spowodowało tylko częściową regresję zmian grzybiczych. Wnioski: W ostatnich latach stwierdza się znaczący wzrost liczby chorych z aspergiloza zatok przynosowych, co może w niektórych przypadkach być powiązane z obecnością w zatokach ciał obcych, głównie materiału endodontycznego. W przypadku przewlekłych zmian chorobowych zatok przynosowych podejrzanych o nowotwór należy braæ pod uwagę inwazyjną postać aspergilozy.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona