Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Atypowa celiakia w grupach ryzyka u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Burda-Muszyńska | Beata Oralewska | Bożena Cukrowska | Maria Zielińska-Michałkiewicz | Marzena Olszaniecka | Anna Stolarczyk | Jerzy Socha

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 99;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia atypowa | badania przesiewowe | przeciwciała przeciwko endomyzjum (EmA) | przeciwciała przeciwko ludzkiej rekombinowanej tkankowej transglutaminazie (hrtTC-Ab)

ABSTRACT
Wprowadzenie: W ciągu ostatniego 20-lecia obraz kliniczny celiakii zmienił się w kierunku przewagi postaci atypowych, często z manifestacją kliniczną poza przewodem pokarmowym. Cel pracy: Ocena częstości występowania atypowej celiakii w grupach ryzyka u dzieci. Materiał i metodyka: Przebadano 645 dzieci w wieku od 9/12 do 17,5 r.ż., które podzielono na grupy badawcze w zależności od rozpoznania klinicznego: zespól nadwrażliwego jelita grubego (irritable bowel syndrome - IBS) (n=219), padaczka (n=74), zaburzenia hiperki-netyczne (attention-cleficit/hyperactMty clisorcler - ADHD) (n=93), autyzm (n=62), niedobór masy ciała i(lub) wzrostu (n=112) oraz grupa dzieci z innymi schorzeniami (n=85), w tym niedokrwistość, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, izolowana hipertransaminazemia, marskość wątroby, idiopatyczna osteoporoza. U wszystkich dzieci wykonano testy przesiewowe na obecność przeciwciał przeciwko endo-myzjum (antibodiesagainst endomysium - EmA) metodą immunofluorescencji pośredniej oraz przeciwko rekombinowanej ludzkiej trans-glutaminazie tkankowej (antibodies against human tissue transglutaminase - hrtTC-Ab) metodą immunoenzymatyczną. Pacjentom z dodatnimi testami wykonano biopsję jelita cienkiego, którą oceniono histopatologicznie wg skali Marsha. Wyniki: Dodatnie testy przesiewowe stwierdzono u 11 dzieci (częstość występowania 1:58) z następującymi rozpoznaniami: IBS (n=4,1:54), ADHD(n=3,1:31), niedobór masy ciała i wzrostu (n=2,1:56), niedokrwistość (n=1), marskość wątroby (n=1). Zmiany histopatologiczne w ślu-zówce jelita cienkiego opisano w 8 przypadkach z przebadanych 10. U dwojga dzieci z ADHD obraz błony śluzowej był prawidłowy. U pięciorga dzieci badanie histopatologiczne wykazało III stopień zaniku wg skali Marsha, u jednego II i u dwojga I stopień. III stopień zaniku wystąpił u dzieci z IBS (n=3), z marskością wątroby (n=1) i niedokrwistością (n=1). II stopień u dziecka z IBS, a I stopień u pacjenta z ADHD i niedoborem masy ciała i wzrostu. Wnioski: Ze względu na wysoką częstość występowania atypowych postaci celiakii powinno się wykonywać testy przesiewowe przynajmniej w grupach ryzyka.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program