Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AUTOBIOGRAPHIC NARRATION IN THE WORKS OF TEZER ÖZLÜ
TEZER ÖZLÜ'NÜN ESERLERİNDE OTOBİYOGRAFİK ANLATIM

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nurcan ANKAY

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 469;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Tezer Özlü | autobiographic narration | authorial self | alienation | death | suicide Tezer Özlü | otobiyografik anlatı | yazarsal ben | yabancılaşma | ölüm | intihar

ABSTRACT
Tezer Özlü who has a sensitive way of self-defending through writing, is one of the considerable authors in contemporary Turkish literature. She handles a feminal voice that rises against society in her two novels and one short story collection. The alienation of the individual from society is one of the prominent themes in her works. The axis of her works consists of dualism between the life and the death. Due to reflecting strong traces from her life Özlü's works has an autobiographic character that puts forward herself. Tezer Özlü, Türk edebiyatının, kendini yaşam karşısında duyarlı bir üslûpla savunan önemli yazarlarından biridir. Yazarın iki romanında ve bir öykü kitabında, toplum kurallarına başkaldıran bir kadın duyarlılığını öne çıkaran bir ses vardır. Eserlerinde kendisini odağa alarak bireyin topluma yabancılaşmasını ele alan Özlü'nün vazgeçilmez iki izleği yaşam ve ölüm olarak belirir. Roman ve öykü dünyasını, gündelik yaşamı ve çevresindekilerin tutum ve davranışları üzerine inşa etmesi, onu önemli ölçüde otobiyografik kılar.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil