Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Renata Kuczyńska | Aurelia Sielużycka | Anna Szaflarska-Popławska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 4;
Start page: 389;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zapalenie wątroby | autoprzeciwciała | dzieci

ABSTRACT
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (autoimmune hepatitis - AIH) jest samoistnym, przewlekłym procesem zapalnym wątroby o nieznanej etiologii, spowodowanym utratą tolerancji komórek układu odpornościowego wobec antygenów tkanek wątroby. U osób z predyspozycjami genetycznymi czynnikami odpowiedzialnymi za wywołanie choroby są leki, czynniki toksyczne, chemiczne oraz infekcyjne, takie jak wirusy i bakterie. 20% pacjentów, szczególnie dzieci, prezentuje piorunujący przebieg zapalenia wątroby. U młodzieży dominuje symptomatologia zbliżona do ostrych wirusowych zapaleń wątroby. Zdarza się też, że początek choroby jest podstępny, z postępującym znużeniem, brakiem apetytu i utratą masy ciała, nawracającą żółtaczką czy bólami głowy. Objawy te wyprzedzają o kilka miesięcy, a nawet lat postawienie ostatecznego rozpoznania. Jeśli przebieg choroby jest subklinicz-ny, trudno określić czas jej trwania. U niektórych pacjentów marskość wątroby rozwija się bez wcześniejszych objawów uszkodzenia narządu. Rozpoznanie AIH stawia się na podstawie wyników badania przedmiotowego, badań laboratoryjnych, badania histopatologicznego bioptatu wątroby, po wykluczeniu innych przyczyn stanu zapalnego wątroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program